Program

Planering av infrastruktur ska inte stoppas av nationella gränser. Med bättre möjligheter att resa och transportera gods kan våra länder bli konkurrenskraftigare tillsammans. Därför bjuder Greater Copenhagen in till nordisk infrastrukturkonferens. Konferensen tar sin utgångspunkt i Greater Copenhagen’s trafikcharter, överenskommelsen för en välfungerande och hållbar infrastruktur. På konferensen riktar vi ett särskilt fokus på framtidens mobilitet och grön mobilitet som möjliggörs med ny teknik.

Programmet på danska (på dansk)
Programmet på engelska (in English)
Programmet på svenska

09.30 Registrering och kaffe

10:00 Välkommen
Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande, Helsingborg stad
Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande, Region Skåne
Heino Knudsen, ordförande Greater Copenhagen and Skåne Committee

Gränsöverskridande transportsamarbete i Norden
Stein Erik Lauvås, transportrapportör i utskottet för växt och utveckling i Norden, Nordiska Rådet

Varför Skandinavien är viktigt för Hamburg/Tyskland
Martin Huber, generaldirektör för transport i Hamburg (english)

Höghastighetsjärnväg – en internationell utblick
Otto Anker Nielsen, professor Danmarks Tekniska Universitet

12.00 Lunch

Vad kräver företagen av framtidens infrastruktur?
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen
Arne B Andersson, nordic ecommerce advicer, PostNord

Mobilitet i framtiden
Verena Kitowski, marketing & PR, Uniti (english)
Jarmo Heimo, stadsarkitekt i Salo, om Hyperloop (english)

Självkörande fordon
Anders Eugensson, direktör Myndighetskontakter, Volvo Personvagnar
Andreas Egense, avdelningschef, Vejdirektoratet

Beteende för att driva förändring
Sille Krukow, grundare och beteendeexpert, Krukow

15.00 Slut