Presentationer 2018

Här hittar du de presentationer talarna använde sig av under konferensen 25 januari 2018.

Ett sammanhängande Greater Copenhagen
Heino Knudsen, ordförande Greater Copenhagen and Skåne Committee

Varför Skandinavien är viktigt för Hamburg/Tyskland
Martin Huber, generaldirektör för transport i Hamburg

Höghastighetsjärnväg – en internationell utblick
Otto Anker Nielsen, professor Danmarks Tekniska Universitet

Vad kräver företagen av framtidens infrastruktur?
Charlotta Szczepanowski, hållbarhetschef Riksbyggen
Arne B Andersson, nordic ecommerce advicer, PostNord

Mobilitet i framtiden
Verena Kitowski, marketing & PR, Uniti
Jarmo Heimo, stadsarkitekt i Salo, om Hyperloop

Självkörande fordon
Anders Eugensson, direktör Myndighetskontakter, Volvo Personvagnar
Andreas Egense, avdelningschef, Vejdirektoratet