Nordisk infrastrukturkonferens 2016

Nordisk infrastrukturkonferens går av stapeln den 30 november 2016


Genom att hålla en årlig återkommande konferens om framtidens infrastruktur i Norden skapas ett forum för samtal om infrastruktur som korsar nationella gränser och traditionella nationella planeringsramar. Norden befinner sig i utkanten av Europa och vi är beroende av bättre förbindelser till resten av kontinenten för både människor
och gods. Detta kräver gemensamma mål och samarbete.

#nordiskinfra