Nordisk infrastrukturkonferens 2012 ÅRETS KONFERENS GENOMFÖRDES I HELSINGBORG DEN 5 OKTOBER MED 150 DELTAGARE.

Ett axplock ur dagens program: Bernd Rohwer påtalade betydelsen av att norra Europa knyts ihop med Europas kärnområden. Ledande politiker från storstadsområdena i Skandinavien var överens om att det saknas nationell förståelse för de utmaningar som städerna hanterar. Transportministeriets Jakob Karlshøj menade tillsammans med Näringsdepartmentets Ingela Bendrot och Mats Axelsson att det nordiska samarbetet är omfattande och når resultat.

Att finansiering av infrastruktur inte behöver vara ett problem stod klart efter Nils Terje Furunes föredrag som bland annat hänvisade till den norska oljefonden. Max Jensen och Eric Gällstad klargjorde att EIB inte tar ställning för eller mot olika finansieringsformer. Björn Hasselgren föreslog ett nordiskt trafikverk. Urban Karlström poängterade att transportsektorn behöver ett trendbrott. Och när Susanne Krawack summerade klimat och transportutmaningar höll nog alla med. Konferensen leddes av Lydia Capolicchio.