Nordisk Infrastrukturkonferens

Planering av infrastruktur kan inte stoppas av nationella gränser. Därför vill Greater Copenhagen bjuda in dig till att diskutera framtidens nordiska infrastruktur.

Nordisk Infrastrukturkonferens är sedan 2008 en årligt återkommande arena med fokus på hur vi kan knyta våra nordiska länder samman genom förbättrad infrastruktur. Vad kan satsningar på förbättrad infrastruktur egentligen göra för invånare, näringsliv och utbildningssektor?

Årets tema är Framtid!

25 januari – Dunkers kulturhus, Helsingborg

Foto: Nicolai Perjesi Photography